lørdag 14. juli 2012

Rogen Naturreservat

Etter "noen" timer i bil,
og litt påfyll av mat i Idre -


og flere timer til i bil ...
kommer vi endelig til Kjæringsjøn!
"Langt inni der hvor som ingen skulle tru at nokkon kunne bu! " som StorebrorNaturligvis sa.Femundsmarka og Rogen er et fantastisk naturområde, med krokete furukragger som vokser på sandholdig "morenekammer". Og med mengder av småvann og åser av snaufjell! Alt urørt og fredlig!

Årets kanotur starter ved Kjæringsjøn i Rogen Naturreservat som ligger nord-øst for Femundsmarka.Rogen-området ble naturreservat i 1976. Det for å verne om den unike natur-typen som finnes her! Vernebestemmelsene skjedd før man rakk å bygge veier og drive utstrakt skogdrift i området, og derfor er naturen spart for slike stor maskinelle inngrep! Dette bidrar til at området ikke er lett tilgjengelig, og gjør marka ennå mer tiltrekkende!
Urørt og vill natur ligger framfor oss!

Sammen med Femundsmarka nasjonalpark (på norsk side) og Rogen naturreservar (på svensk side), utgjør dette området 1500 km2 nærmest urørt natur!Området innholder alle "de fire stor" og en egen muskus-stamme som holder til nord i Rogenområdet, men ellers av "byttedyr" er det noe artsfattige! Det som kanskje er størst sannsynlighet at vi får møte inni her; er rein! For i området bor det flere sørsamer som fortsatt driver med reindriftsnæring, og forvalter området til beiting!

Alt på bilturen fikk vi vårt første møte med rein, da vi måtte stoppe opp for en flokk rein som skulle passere veien!
MinstenNaturligvis telte til flere tusen :)


Ved Kjæringsjøn
så pakker vi fra bil til kano


Og alt fikk plass:)


Litt mat igjen før sjøsetting...

Og så er vi klare! :)Ut på tur aldri sur!

*****MorNaturligvis*****

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...